Rechtsgebieden

Buijs Biemond Advocaten heeft ervaring binnen veel rechtsgebieden. U vindt ze hieronder. Daarnaast hebben we ook een aantal specialismen. 

Personen -en familierecht

Niet alleen echtscheidingen maar ook alimentatie-, gezags- en omgangsproblemen behoren tot dit terrein. Bij uitstek hier raakt het recht de emoties van mensen en niet zelden leidt een harde procedure zoals een vechtscheiding tot alleen maar verliezers.

Arbeidsrecht

Het valt voor mensen wiens dagelijks werk het niet is vaak niet mee het overzicht te behouden over de gevolgen van een arbeidszaak, niet in de laatste plaats omdat het op diverse plaatsen het sociale zekerheidsrecht raakt. Verkeerde besluiten kunnen dan ook grote gevolgen hebben. De advocaten van Buijs Biemond Advocaten staan met grote regelmaat zowel werkgevers als werknemers bij in arbeidszaken, zodoende kennen zij het arbeidsrecht van beide kanten.

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met rechtspersonen zoals besloten vennootschappen (BV), naamloze vennootschappen (NV), stichtingen, verenigingen en hun interne organisatie.

Echtscheidingen

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis in het privéleven van meerdere mensen, niet in de laatste plaats de kinderen. Het is dan van groot belang het zakelijke goed van het emotionele te scheiden wat voor de betrokkenen vaak niet meevalt. Een advocaat die u hierin bijstaat is dan ook onontbeerlijk.

Huurrecht

Het huren van een onroerende zaak als een woning of een bedrijfspand kan aanleiding zijn tot grote onenigheid. Niet alleen het beëindigen van de huurovereenkomst kan tot een geschil leiden maar ook de over en weer te verwachten diensten.

Algemene voorwaarden

De associatie die veel bedrijven en consumenten hebben bij algemene voorwaarden zijn 'die kleine letters die niemand leest'. In praktijk blijken algemene voorwaarden van cruciaal belang voor uw (proces)positie bij geschillen. Net als bij contracten geldt ook hier dat consumenten door de wet goed worden beschermd met de zogenaamde grijze en zwarte lijsten met bepalingen. Evenwel is het altijd bij een conflict zaak. Hanteert u als bedrijf een goede set algemene voorwaarden, bijvoorbeeld die van de branche, maar doet u dat verkeerd, dan kan dat leiden tot onverwachte aansprakelijkheden.

Specialismen

Waar onze bijzonde aandacht ook naar kan gaan 

Technische geschillen

Ons kantoor behandelt veel geschillen met een technische achtergrond zowel voor opdrachtgevers als opdrachtnemers. Een aannemer die de afspraken maar niet nakomt of een klant die maar niet betaalt en blijft klagen over de kwaliteit van het werk.

 

Wij zijn graag betrokken in een vroeg stadium zodat er nog minnelijke oplossingen mogelijk zijn.

 

Het is ook belangrijk een aannemer of leverancier wel op de juiste wijze gelegenheid te geven het werk af te maken. Dat laatste wordt door veel consumenten onderschat zij vinden het overduidelijk dat er ‘een knoeier’ bezig is geweest en dat het helemaal logisch is dat zij zo weinig vertrouwen meer hebben in een goede afloop dat zij een ander inschakelen.

 

Rechters denken daar heel anders over, er moet altijd een eerlijke kans zijn gegeven het werk netjes af te maken of herstellen. Een andere weg kan tot veel kosten leiden. Bij technische geschillen spelen naast de juridische merites, dan ook technische vragen een rol.

Mr. ir. I.P. Biemond heeft kennis van beide gebieden zodat hij op het snijvlak ervan goed kan adviseren. Het is belangrijk en kostenbesparend om in een vroeg stadium te kunnen begrijpen wat uw technici of andere experts te zeggen hebben of het probleem om van begin af aan een goede koers te varen en de juiste experts in te schakelen.

 

Rechters vertrouwen meestal niet op hun eigen expertise als het om technische kwesties gaat en het kan dan lonend zijn de zaak meteen al in de processtukken goed en helder toe te lichten. Heeft u een technisch geschil, neemt u dan contact op met mr. Biemond om de zaak te bespreken.

Mr. ir. I.P. Biemond

Mr. ir. I.P. Biemond

Wij staan klaar voor u.

Neem vrijblijvend contact met ons op via locatie Krimpen a/d IJssel: +31 180-510677 
of via de locatie Schoonhoven: +31 182-231210