Inhouse counseling

Inhouse counseling

Een soort strippenkaart voor de bus maar dan voor het MKB met juridisch advies

Wij staan veel kleine ondernemers bij en werken aan een goede vertrouwensband zodat zij makkelijk de telefoon opnemen om even kort iets voor te leggen en een juridische mening te vragen of toetsen. Dat is altijd vrijblijvend, meestal kosteloos en vaak is de kwestie daarmee opgelost en komt er dan geen zaak uit voort.

Blijft het niet bij een kort advies dan wordt het een wel dossier waarbij van te voren helder wordt gemaakt wat de kosten zijn. Zo proberen we goede hulp laagdrempelig en betaalbaar te houden.

Inhouse counseling voor bedrijven

De zakelijke wereld is de laatste decennia veranderd. Contracten zijn uitgebreider, internationaler, ingewikkelder en worden vaak eenzijdiger voorgesteld; het gentleman's agreement is niet wat het geweest is. Dat heeft gevolgen voor het MKB. 

Contracten

Bij contracten met een aanzienlijke waarde of waarmee grote belangen (aansprakelijkheden) zijn gemoeid, is het raadzaam een jurist te raadplegen alvorens de overeenkomst te sluiten. Dat geldt temeer indien er internationaal wordt gehandeld: u wilt immers niet naar de rechtbank in China om uw vordering te innen. Omdat het niet altijd duidelijk is of u met een solvabele wederpartij te maken heeft, is het ook van belang om zekerheden te bedingen. 

Geschillen

Voor veel juridische geschillen geldt dat de aanvang van de kwestie bepalend is voor de uitkomst ervan. Van het begin af aan moeten de juiste handelingen worden verricht en een houdbare strategie worden bedacht. De meeste kwesties komen niet tot een geschil maar dat is op voorhand niet in te schatten, dus of het nu een arbeidsgeschil is of een grote schadezaak: tijdige goede rechtsbijstand is van groot belang voor iedere kwestie.

In 3 stappen geregeld

  1. We starten met een vrijblijvende intake om uw bedrijf te leren kennen en om te ontdekken waar uw behoefte ligt.
  2. Buijs Biemond maakt voor u een offerte. U kunt kiezen of u per kwartaal of per jaar betaalt.
  3. U schakelt ons in met uw juridische vragen. 

Onze oplossing

Rechtshulp voor het MKB Voor veel MKB-bedrijven is die rechtsbijstand een probleem; ze zijn zo groot geworden dat er regelmatig belangrijke juridische vragen zijn maar te klein om een eigen jurist in dienst te nemen die nauw betrokken is bij de dagelijkse gang van zaken van het bedrijf. Om voor iedere kwestie een advocaat in te schakelen is te prijzig, vooral omdat niet altijd op voorhand duidelijk is of dit ook daadwerkelijk nodig is. Buijs Biemond Advocaten biedt voor die bedrijven een oplossing: inhouse counselling. In deze constructie leert een van onze advocaten het bedrijf goed kennen als ware hij/zij bedrijfsjurist. Daarna wordt een doorlopend adviesdossier aangemaakt dat actief blijft zolang de inhouse counselling relatie voortduurt. Heeft het bedrijf een juridisch advies nodig, dan kan zij dat eenvoudig en tegen betrekkelijk lage kosten voorleggen aan de advocaat. Het advies wordt meteen per e-mail of telefonisch gegeven, zonder dat er een nieuw dossier aangemaakt behoeft te worden. Vaak zal het bij een kort advies blijven maar als er daadwerkelijk een geschil ontstaat, is de advocaat er van het begin af aan bij betrokken.

Aanpak

Indien u een inhouse counsel wenst, maakt een van onze advocaten eerst uitgebreid kennis met u, uw bedrijf en uw werknemers. In een intakegesprek wordt bezien welke werkzaamheden door u worden verricht, waar potentieel risico's worden gelopen en welke personen binnen uw bedrijf juridische vragen zullen voorleggen. Eventuele specifieke wensen en eisen met betrekking tot de te verlenen rechtshulp worden besproken. Vervolgens wordt een adviesdossier aangemaakt waarin de kennismaking wordt vastgelegd. Voor deze kennismaking wordt een gereduceerd tarief gerekend dat vooraf wordt besproken. Vaak wordt de kennismaking gecombineerd met een eerste zaak of een eerste advies zodat er geen extra kosten aan verbonden zijn. Indien er na de kennismaking adviezen worden gevraagd, zal het advies altijd kort per e-mail worden bevestigd. Voor advisering geldt een gereduceerd tarief.

Facturatie

Adviezen worden per tijdseenheid van 6 minuten gefactureerd en aan het eind van iedere maand waarin is geadviseerd ontvang u een gespecificeerde factuur. 

Vraagt u geen advies, dan zijn er ook geen kosten. U kunt op ieder moment besluiten om geen gebruik meer te maken van inhouse counseling; er zijn dus kortom geen doorlopende kosten, geen opzegkosten en geen addertjes onder het gras.

Twee varianten

Wij bieden twee varianten aan. 
  1. U betaalt per afgenomen dienst, per 6 minuten gefactureerd
  2. U neemt een abonnement af waarbij we samen een inschatting maken voor wat er nodig is.