­

BuijsBiemondAdvocaten

Werkzaam vanaf twee locaties

Krimpen a/d IJssel 0180-510677 
Zwanenkade 146 

Schoonhoven | 0182-231210
Kazerneplein 13 (op afspraak)

vrouwejustitia2

Buijs Biemond Advocaten heeft jarenlange ervaring op diverse rechtsgebieden. Wij helpen u graag met onze kennis en kunde. Twijfelt u of uw rechtsvraag binnen de genoemde rechtsgebieden past, neemt u dan contact met ons op, past het niet, dan verwijzen wij u graag door.

Niet alleen echtscheidingen maar ook alimentatie-, gezags- en omgangsproblemen behoren tot dit terrein. Bij uitstek hier raakt het recht de emoties van mensen en niet zelden leidt een harde procedure zoals een vechtscheiding tot alleen maar verliezers.

Het ondernemingsrecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met rechtspersonen zoals besloten vennootschappen (BV), naamloze vennootschappen (NV), stichtingen, verenigingen en hun interne organisatie.

Het huren van een onroerende zaak als een woning of een bedrijfspand kan aanleiding zijn tot grote onenigheid. Niet alleen het beëindigen van de huurovereenkomst kan tot een geschil leiden maar ook de over en weer te verwachten diensten.

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis in het privéleven van meerdere mensen, niet in de laatste plaats de kinderen. Het is dan van groot belang het zakelijke goed van het emotionele te scheiden wat voor de betrokkenen vaak niet meevalt. Een advocaat die u hierin bijstaat is dan ook onontbeerlijk.

Het valt voor mensen wiens dagelijks werk het niet is vaak niet mee het overzicht te behouden over de gevolgen van een arbeidszaak, niet in de laatste plaats omdat het op diverse plaatsen het sociale zekerheidsrecht raakt. Verkeerde besluiten kunnen dan ook grote gevolgen hebben.

De advocaten van Buijs Biemond Advocaten staan met grote regelmaat zowel werkgevers als werknemers bij in arbeidszaken, zodoende kennen zij het arbeidsrecht van beide kanten.

De associatie die veel bedrijven en consumenten hebben bij algemene voorwaarden zijn 'die kleine letters die niemand leest'. In praktijk blijken algemene voorwaarden van cruciaal belang voor uw (proces)positie bij geschillen.

Net als bij contracten geldt ook hier dat consumenten door de wet goed worden beschermd met de zogenaamde grijze en zwarte lijsten met bepalingen. Evenwel is het altijd bij een conflict zaak. Hanteert u als bedrijf een goede set algemene voorwaarden, bijvoorbeeld die van de branche, maar doet u dat verkeerd, dan kan dat leiden tot onverwachte aansprakelijkheden.

­