­

BuijsBiemondAdvocaten

Werkzaam vanaf twee locaties

Krimpen a/d IJssel 0180-510677 
Zwanenkade 146 

Schoonhoven | 0182-231210
Kazerneplein 13 (op afspraak)

Het huren van een onroerende zaak als een woning of een bedrijfspand kan aanleiding zijn tot grote onenigheid. Niet alleen het beëindigen van de huurovereenkomst kan tot een geschil leiden maar ook de over en weer te verwachten diensten.

Het huurrecht is grotendeels zogenaamd dwingend recht waar dus door partijen niet van kan worden afgeweken. Menig verhuurder heeft zich zo al in de vingers gesneden door een tijdelijke verhuur overeen te komen die toch niet zo tijdelijk van aard bleek te zijn.

Ook in het huurrecht geldt derhalve dat het vaak zaak is vóór het sluiten van een overeenkomst terdege advies in te winnen over de kwaliteit en de juridische geldigheid van de bepalingen in het contract. Buijs Biemond Advocaten licht u graag voor.

­