­

BuijsBiemondAdvocaten

Werkzaam vanaf twee locaties

Krimpen a/d IJssel 0180-510677 
Zwanenkade 146 

Schoonhoven | 0182-231210
Kazerneplein 13 (op afspraak)

slider5 bordDe zakelijke wereld is de laatste decennia veranderd. Contracten zijn uitgebreider, internationaler, ingewikkelder en worden vaak eenzijdiger voorgesteld; het gentleman's agreement is niet wat het geweest is. Dat heeft gevolgen voor het MKB. 

Contracten

Bij contracten met een aanzienlijke waarde of waarmee grote belangen (aansprakelijkheden) zijn gemoeid, is het raadzaam een jurist te raadplegen alvorens de overeenkomst te sluiten. Dat geldt temeer indien er internationaal wordt gehandeld: u wilt immers niet naar de rechtbank in China om uw vordering te innen. Omdat het niet altijd duidelijk is of u met een solvabele wederpartij te maken heeft, is het ook van belang om zekerheden te bedingen. 

Geschillen

Voor veel juridische geschillen geldt dat de aanvang van de kwestie bepalend is voor de uitkomst ervan. Van het begin af aan moeten de juiste handelingen worden verricht en een houdbare strategie worden bedacht. De meeste kwesties komen niet tot een geschil maar dat is op voorhand niet in te schatten, dus of het nu een arbeidsgeschil is of een grote schadezaak: tijdige goede rechtsbijstand is van groot belang voor iedere kwestie.

Rechtshulp voor het MKB

Voor veel MKB-bedrijven is die rechtsbijstand een probleem; ze zijn zo groot geworden dat er regelmatig belangrijke juridische vragen zijn maar te klein om een eigen jurist in dienst te nemen die nauw betrokken is bij de dagelijkse gang van zaken van het bedrijf. Om voor iedere kwestie een advocaat in te schakelen is te prijzig, vooral omdat niet altijd op voorhand duidelijk is of dit ook daadwerkelijk nodig is.

Buijs Biemond Advocaten biedt voor die bedrijven een oplossing: inhouse counselling. In deze constructie leert een van onze advocaten het bedrijf goed kennen als ware hij/zij bedrijfsjurist. Daarna wordt een doorlopend adviesdossier aangemaakt dat actief blijft zolang de inhouse counselling relatie voortduurt. Heeft het bedrijf een juridisch advies nodig, dan kan zij dat eenvoudig en tegen betrekkelijk lage kosten voorleggen aan de advocaat. Het advies wordt meteen per e-mail of telefonisch gegeven, zonder dat er een nieuw dossier aangemaakt behoeft te worden. Vaak zal het bij een kort advies blijven maar als er daadwerkelijk een geschil ontstaat, is de advocaat er van het begin af aan bij betrokken.

Aanpak

Indien u een inhouse counsel wenst, maakt een van onze advocaten eerst uitgebreid kennis met u, uw bedrijf en uw werknemers. In een intakegesprek wordt bezien welke werkzaamheden door u worden verricht, waar potentieel risico's worden gelopen en welke personen binnen uw bedrijf juridische vragen zullen voorleggen. Eventuele specifieke wensen en eisen met betrekking tot de te verlenen rechtshulp worden besproken. Vervolgens wordt een adviesdossier aangemaakt waarin de kennismaking wordt vastgelegd. Voor deze kennismaking wordt een gereduceerd tarief gerekend dat vooraf wordt besproken. Vaak wordt de kennismaking gecombineerd met een eerste zaak of een eerste advies zodat er geen extra kosten aan verbonden zijn. Indien er na de kennismaking adviezen worden gevraagd, zal het advies altijd kort per e-mail worden bevestigd. Voor advisering geldt een gereduceerd tarief. Adviezen worden per tijdseenheid van 6 minuten gefactureerd en aan het eind van iedere maand waarin is geadviseerd ontvang u een gespecificeerde factuur. Vraagt u geen advies, dan zijn er ook geen kosten. U kunt op ieder moment besluiten om geen gebruik meer te maken van inhouse counseling; er zijn dus kortom geen doorlopende kosten, geen opzegkosten en geen addertjes onder het gras.

­